Atvērt karti visā ekrānā

Galtenes Kaļķleju svētavots

Atrašanās vieta
Valsts:
Latvija
Reģions:
Kurzemes
Novads:
Talsu
Pagasts:
Balgales
Citas norādes uz atrašanās vietu
Ap 0,7 km uz R no tuvējā Oksles–Galtenes ceļa, Oksles upītes kreisā krasta mežā.
Koordinātes
lat=57.1535, lon=22.8347333333
57° 9' 12" N, 22° 50' 5" E
Apraksts

Galtenes Kaļķleju svētavots ir arī mūsdienās ļoti populārs un bieži apmeklēts avots, un kā sena kulta vieta viens no pazīstamākajiem Kurzemē. Tas ir liels un izteiksmīgs kāpjošais avots, kas kā prāvs strauts ietek nelielajā Oksles upītē. Precīzi noteikt, cik ilgu laiku avotu jau izmanto, bez plašākiem pētījumiem pagaidām nav iespējams. Atzīmējams vienīgi tas, ka vecākā, arheologiem zināmā, svētavota tiešā tuvumā atrastā monēta kalta 1854. gadā, taču pieļaujams, ka avots izmantots kā sena kulta vieta jau daudz senāk. Pie avota nesti ziedojumi, atstātas monētas un koku zaros sietas krāsainas lupatiņas. No seniem laikiem avota ūdens lietots dziedniecībā. Kādreiz pie tā atrastās monētas ir nodotas muzejos.

Stāstījums

Par svētavotu saglabājušies vairāki nostāsti, no kuriem vienu atstāstījusi kādreizējā Kaļķleju māju iedzīvotāja Berta Bodniece: „Par šo avotu stāsta, ka ūdens viņā esot ļoti veselīgs, tas nekad nepaliekot vecs, lai arī visu gadu to turot pudelē. Ja esot acis neveselas, vai arī kāda cita kaite, ja vairākas reizes apmazgājot ar ūdeni, tad paliekot vesels. Bet tikai katru reizi, kad smeļot no avota ūdeni, vajagot atstāt kaut kādu piemiņas zīmi, tādēļ arī senos laikos tā egle, kura aug pie avota, bijusi nokārta ar dažādām mantām. Arī tagad daži Zaļajā Ceturtdienā iet uz avotu smelt ūdeni, kuru tad uzglabā visu gadu. Daži zina stāstīt dažādus nostāstus par avotu. Reiz kādam palicis klibs zirgs. Viņš katru vakaru atvedis zirgu un apmazgājis slimo kāju, un pēc kāda laika zirgs palicis vesels. Senos laikos pat mācītājs bijis pie avota un noturējis Dievvārdus. Ūdens pastāvīgi avotā vārās un vienmērīgi raida iedzeltenas smiltis uz augšu, ūdens ir ļoti dzestrs un tīrs. Pēc nostāstiem, netālu no avota atradies arī Baznīcas kalniņš, kas nopostīts meliorācijā.

Pievilcība
Izcila
Pieejamība
Samērā viegli pieejams. Ir norādes zīme. Pieejams pa taku, attālums no ceļa aptuveni 150 m.
Infrastruktūra, menedžments, ērtības
No ceļa ir brūnā tūrisma norādes zīme „Kaļķleju svētavots 0,7”. Piebraucot pie meža pa pļavas ceļu no zīmes, ir neliela autostāvvieta zālē. Avota tiešā apkārtne sakopta, avotam pāri koka laipa. Blakus esošajos koku zaros sasietas lentītes.
Informācija uz vietas
Informatīvā stenda nav
Kapacitāte
10 - 40
Publicitāte
Zināms
Juridiskais statuss
Privāts
Komentāri
Tuvumā svētavotam kādreiz bijis arī Baznīcas kalniņš.

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (8)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.