Atvērt karti visā ekrānā

Ezerskolas Upurakmens un Upurliepa

Atrašanās vieta
Valsts:
Latvija
Reģions:
Kurzemes
Novads:
Nīcas
Pagasts:
Nīcas
Citas norādes uz atrašanās vietu
Atrodas Papes dabas parkā, ap 3 km uz R no Liepājas–Klaipēdas šosejas, 10 m no ceļa uz bijušo Ezerskolu. Pie ceļu krustojuma, Ezerskolas parkā, ap 100 m no Ezerskolas ēkas.
Koordinātes
lat=56.2263833333, lon=21.0714833333
56° 13' 34" N, 21° 4' 17" E
Apraksts

Kultūrvēsturisks akmens. Iespējams, mitoloģisks akmens. Mūsdienu (jaunlaiku) kulta vieta. Izmēri: garums 3,0 m, platums 2,4 m, augstums 0,9 m, apkārtmērs 8,6 m, tilpums 3 kubikmetri. Rapakivi granīts — oranži brūngans. Akmens virsma ievērojami sadēdējusi, vērojamas dažas nelielas plaisas. Akmens, iespējams, atrodas tā sākotnējā vietā. Akmens ZR pusē 0,4 km no zemes ir dabisks, līdz 50 cm garš un 12–13 cm plats pakāpiens. Pirmās ziņas par Ezerskolas Upurakmeni 1976. gadā sniegusi arheoloģe I. Loze.

Stāstījums

Akmens ir valsts aizsardzībā kā arheoloģijas piemineklis, taču par tā kultūrvēsturisko nozīmi skaidru datu nav. Realitātē redzams, ka uz akmens mūsdienās cilvēki bieži ziedo naudu. Piemēram, 2004. gada 14. augustā novērots, ka uz akmens cilvēki sametuši naudu (Lietuvas centus, arī Latvijas santīmus, pat 50 santīmu monētu). Akmenim ir samērā plakaniska galdveida virsma, bet nav ne iedobumu, ne arī kādu iekalumu. Ir ziņas, ka pie akmens it kā bijusi svētbirzs, taču arī tam arheoloģisku apliecinājumu nav. 20 m uz ZA no akmens aug viena dižliepa (apkārtmērs 5,15 m), kuru dažkārt sauc par Upurliepu.

Pievilcība
Laba
Pieejamība
Viegli pieejams. Ir norādes zīmes. Atrodas 10 m blakus ceļam uz bijušo Ezerskolu.
Infrastruktūra, menedžments, ērtības
Netiek veikti nekādi speciāli objektam piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbi. Ir neliela stāvvieta un ceļmalā norādes zīme „Ezerskolas upurakmens”. Pie objekta ir divas koka zīmes „Ezerskolas upurakmens” un „Ezerskolas liepa”.
Informācija uz vietas
Informatīvā stenda nav
Kapacitāte
10 - 40
Publicitāte
Populārs
Juridiskais statuss
Privāts
Komentāri
Ezerskolas tuvumā atrodas vēl kāds ievērojams akmens, kas pēc saviem izmēriem ir vietējas nozīmes dižakmens: tā garums 4,3 m, platums 2,8 m, augstums 1,1 m, apkārtmērs 12,2 m, tilpums 4–5 kubikmetri. Kultūrvēsturiskas nozīmes tam nav.
Pielikumi

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (11)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.