Öppna kartan i helskärm

Laxhällan

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Hälsingland
Städer:
Gnarp
Andra hänvisningar till den plats
Nära Gnarps masugn mellan Sörfjärden och Norrfjärden i Gnarp
Koordinater
lat=62.046472697035, lon=17.460503772757
62° 2' 47" N, 17° 27' 37" E
Beskrivning

Två gravfält från järnåldern, ett med 8 stensättningar och 2 runda rösen, det andra med 11 stensättningar and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)

1 röse. Området är naturreservat.

Berättande

Gravplats för järnålderns invånare. Stensättningar och rösen tros vara fiskarnas och jägarnas gravar. Begravningarna var omgärdade av ritualer för att sända den döde till dödsriket på ett säkert sätt.

Attraktion
Förhistoriska lämningar, gammal kultplats och vacker miljö
Tillgänglighet
100 m från en mindre kustväg
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Ingen information
Kapacitet
41 och flera
Publicitet
Känd
Rättslig ställning
Juridiska personer
Kommentarer
Respektera reglerna för naturreservatet!

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.