Öppna kartan i helskärm

Lunde

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Hälsingland
Städer:
Jättendal
Andra hänvisningar till den plats
300 m nordväst om Dvästa, Jättendal. Mindre väg åt väster norr om en å vid Nybyn
Koordinater
lat=61.97323156363, lon=17.235871353976
61° 58' 23" N, 17° 14' 9" E
Beskrivning

Gravhögar, stensättningar och rester av järnåldershus, samt rest av en hålväg (förhistorisk ridväg)

Berättande

Högarna byggdes runt bostadshuset. Förfäderna och deras gravar dyrkades och vördades. De hindrades också på olika sätt att gå igen. Begravningen var fylld med ritualer med mat, dryck och förstörelse av kropp och gravgåvor med hjälp av eld.

Attraktion
Gammal kultplats i gammal odlingsbygd
Tillgänglighet
Ta av på en liten väg från E4 i Dvästa, Jättendal. Passera husen, parkera på skogsvägen och promenera 200 m
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Ingen information
Kapacitet
0 - 9
Publicitet
Känd
Rättslig ställning
Juridiska personer
Kommentarer
Parkera absolut INTE på E4. Förbjudet och livsfarligt!

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and Stat-counters.net

This domain name expired on Feb 7 2017 02:26:29:000AM
Click here to renew it.
the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.