Atvērt karti visā ekrānā

Briņķu silavots

Atrašanās vieta
Valsts:
Latvija
Reģions:
Vidzemes
Novads:
Kocēnu
Pagasts:
Vaidavas
Citas norādes uz atrašanās vietu

Briņķu silā, ~1 km uz D no Vaidavas pilskalna

Koordinātes
lat=57.4511111111, lon=25.2711111111
57° 27' 3" N, 25° 16' 15" E
Apraksts

Avota ūdenim tiek piedēvētas dziednieciskas īpašības, arī nostāsti liecina par to, ka avotam ziedots, turklāt šis nav vienīgais avots apkārtnē ar līdzīgām īpašībām. Apkārtnē ap Vaidavas ezeru koncentrēti vairāki objekti: Vaidavas pilskalns (viena no iespējamām Beverīnas pils vietām), Vaivadas pilskalna jeb Briņķu sila bļodakmens, avots pie pilskalna un citi. Gaujas Nacionālā Parka lieguma zona, Natura2000 .

Stāstījums

„Apmēram pusotru kilometru no Metemnas uz dienvidiem, pa Vaidavas ezera krastu uz leju, un nonākam pie ūdens izgrauztas, priedēm apaugušas platas slīpuma gravas, kur pat iebraukts meža ceļš ved lejā uz ezeru. Pēc gājiena pa gravu nonākam pie ar lēsu apauguša avota, no kura bez apstājas tek auksts, dzidra ūdens strautiņš, kas ietek Vaidavas ezerā. Šo strautiņa izcelšanās vietu tautā sauc par Veselības avotu. Pie šā avota un strautiņa mūsu senči, vairāku dūmu rijās dzīvojošo dūmu sabojāto acu dēļ, gāja pēc veselības ūdens. Strautiņā vai avotā nomazgājušies, iedzēruši, sasmēluši kādā traukā līdznešanai uz māju, strautiņā vai avota iemeta zieda naudu kā samaksu Ūdensmātei. (K. Bukums. Sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas. 1999)

Pievilcība
Objekta pievilcība pēdējo gadu laikā būtiski mazinājusies (avots vairs netek pa baltu smilšu gultni, tas pie ietekas ezerā stipri aizaudzis). Skatāms kopā ar Vaidavas pilskalnu un citiem apkārtnes objektiem. Iekļauts gan kājinieku, gan velomaršrutos.
Pieejamība
Uz objektu viena norāde Briņķu silā, no kuras līdz objektam ved plata taka. Apskatāms bez maksas.
Infrastruktūra, menedžments, ērtības
Nav
Informācija uz vietas
Nav
Kapacitāte
0 - 9
Publicitāte
Populārs
Juridiskais statuss
Privāts

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (7)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.