Öppna kartan i helskärm

Högs kyrka, Kungshögen m.m.

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Hälsingland
Städer:
Hög
Andra hänvisningar till den plats
Vid Högs kyrka väster om Hudiksvall
Koordinater
lat=61.766358298492, lon=17.039745257302
61° 45' 58" N, 17° 2' 23" E
Beskrivning

Miljö från järnålder och medeltid: storhögar, runstenar, en kultplats, undersökta järnåldershus samt en kyrka daterad till 1191-1192.

Berättande

Området har varit en kultplats från tiden kring Kr.f. till tidig medeltid, då kyrkan byggdes. Storhögarna är uppförda av en ätt med pälspatroner som bodde här. På tusentalet fanns en cirkelformad hednisk helgedom strax söder om Kungshögen. Sedan byggdes kyrkan 1191-1192. Undersökningar gjordes inom projektet Cult Identity 2011 och 2012. Då grävdes den cirkelformade helgedomen samt hus från 200-talet ut.

Attraktion
Vacker miljö, intressanta lämningar, medeltida välbevarad kyrka.
Tillgänglighet
Ett område kring Högs kyrka
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Skylt länsstyrelsen/länsmuseet
Kapacitet
41 och flera
Publicitet
Populär
Rättslig ställning
Juridiska personer
Kommentarer
Respektera kyrkogårdsfriden och var rädd om bondens säd!

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.