Öppna kartan i helskärm

Alborga

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Gästrikland
Städer:
Valbo
Andra hänvisningar till den plats
Södra delen av Alborga by
Koordinater
lat=60.652301965184, lon=17.064556137592
60° 39' 8" N, 17° 3' 52" E
Beskrivning

Järnåldersgravfält med 17 gravar and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)

en fyndplats för metalloffer (58 spadformiga ämnesjärn).

Berättande

Metallen grävdes ned som ett offer till gudarna för fruktbarhet, rika skördar, boskapshjordar och stora mängder smidbart järn. Järnet grävdes ofta ned vid foten av ett berg, i en våtmark eller på gränsen mellan inmark och utmark.

Attraktion
Gammal kultplats i gammalt kulturlandskap
Tillgänglighet
Alldeles intill byvägen
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Ingen information
Kapacitet
10 - 40
Publicitet
Känd
Rättslig ställning
Juridiska personer
Kommentarer
Fråga innan ni går in i hagen!

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.