Öppna kartan i helskärm

Kunnsjön

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Hälsingland
Städer:
Harmånger
Andra hänvisningar till den plats
Söder om Kunnsjön i Harmånger
Koordinater
lat=61.863891505168, lon=17.18575823147
61° 51' 50" N, 17° 11' 8" E
Beskrivning

Järnåldersrösen och stensättningar längs en stig i skogen. I området finns även kolbottnar (rester av kolmilor).

Berättande

Gravplats för järnålderns invånare. Högarna sägs representera den jordbrukande befolkningen. Stensättningar och rösen tros vara fiskarnas och jägarnas gravar. Begravningarna var omgärdade av ritualer för att sända den döde till dödsriket på ett säkert sät

Attraktion
Förhistoriska lämningar och en vacker stig i skogen
Tillgänglighet
200 m från en mindre bilväg
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Ingen information
Kapacitet
41 och flera
Publicitet
Känd
Rättslig ställning
Juridiska personer

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.