Atvērt karti visā ekrānā

Elderenes svētavoti un Velnakmens

Atrašanās vieta
Valsts:
Latvija
Reģions:
Kurzemes
Novads:
Kuldīgas
Pagasts:
Snēpeles
Citas norādes uz atrašanās vietu
Mazsālijas upes kreisajā krastā, 0,3 km D no Remesiem. Tuvākās mājas — Puķulejas un Remesi, abas ap 300 m attālumā.
Koordinātes
lat=56.88, lon=21.9222222222
56° 52' 48" N, 21° 55' 19" E
Apraksts

Avoti, kas saukti par svētavotiem un veselības avotiem, iztek upes ielejas pamatkrasta ielokā. Ap avotiem izskalota piltuvveida ieloce ap 30 m diametrā, kurai kraujas ir gandrīz 10 m augstas un ļoti stāvas. Ieloces apakšā, kur iztek avoti, ir Velna akmens. Tas ir 1,70 m garš, 1,55 m plats un 0,8 m augsts, tā apkārtmērs 4,95 m. Lielkristāliskais sarkanais granīts atrodas avotu iztekas vietas vidū. Nekādu iekalumu vai dobumu tā virsmā nav. Kopumā gravā iztek 6 avoti, bet, pēc vietējo ļaužu nostāstiem, tie esot pat 10. Iespējams, pavasarī, palu laikā, avotu skaits arī ir lielāks.

Stāstījums

Laikrakstā „Nedēļa” 1927. gadā, Nr. 23 publicēts Velnakmens foto ar parakstu: „Velna akmens „Elderenes ielejā”, pie kura iztek 7 avotiņi, ar kuru ūdeni dziedinātas visas slimības. Senos laikos „Elderenes ieleja” tika izlietota kā peldu vieta, kurā nokāpa no kalna pa ozola trepēm.” Vēl mūsdienās apkārtnes vecākie iedzīvotāji zina teikt, ka Velns uz akmens pusnaktī skaitījis naudu.

Pievilcība
Viduvēja
Pieejamība
Grūti pieejams. Nav norādes zīmes. Objekts atrodas privātīpašumā, mežā. Jādodas kājām pa aizaugušu meža ceļu tieši mežā Mazsālijas upes virzienā, 300 m uz D no Remesu mājām.
Infrastruktūra, menedžments, ērtības
Netiek veikti nekādi speciāli objektam piegulošās teritorijas labiekārtošanas vai uzturēšanas darbi. Nav norādes zīmes. Apkārtne stipri aizaugusi, avotaina un mitra, ar strauju, dubļainu nogāzi.
Informācija uz vietas
Informatīvā stenda nav
Kapacitāte
0 - 9
Publicitāte
Zināms
Juridiskais statuss
Privāts
Komentāri
Nepilnu kilometru uz ZA no avotu kompleksa atrodas Mazsāliju pilskalns.

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (13)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.