Öppna kartan i helskärm

Järnblästern

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Hälsingland
Städer:
Ilsbo
Andra hänvisningar till den plats
Väster om Svartåsen i Ilsbo
Koordinater
lat=61.887928441748, lon=16.935982020609
61° 53' 16" N, 16° 56' 9" E
Beskrivning

Järnframställningsplats från järnåldern: rester av ugnar, högar med slagg.

Berättande

Järnålderns järnframställning var omgärdad av olika föreställningar och riter. Järnugnen sågs som en havande kvinna. Järnmakarna utförde fruktbarhetsritualer i samband med det att malmen kördes i ugnen.

Attraktion
Förhistoriska lämningar i sedan länge brukad skog
Tillgänglighet
Alldeles bredvid en mindre väg
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Ingen information
Kapacitet
41 och flera
Publicitet
Känd
Rättslig ställning
Juridiska personer
Kommentarer
Respektera den privata tomtmarken i området!

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (13)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.