Öppna kartan i helskärm

Lunde

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Hälsingland
Städer:
Jättendal
Andra hänvisningar till den plats
Strax väster om E4 före korsningen i Jättendal
Koordinater
lat=61.974116760913, lon=17.23998203508
61° 58' 26" N, 17° 14' 23" E
Beskrivning

Järnåldersgravfält med 29 gravar: 6 högar and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (20)

23 runda stensättningar.

Berättande

Gravplats för järnålderns invånare. Högarna sägs representera den jordbrukande befolkningen. Stensättningar och rösen har trotts vara fiskarnas och jägarnas gravar. Begravningarna var omgärdade av ritualer för att sända den döde till dödsriket på ett säkert sätt

Attraktion
Förhistoriska gravar i ett urgammalt odlingslandskap
Tillgänglighet
Strax väster om E4
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Skylt länsstyrelsen/länsmuseet
Kapacitet
10 - 40
Publicitet
Känd
Rättslig ställning
Juridiska personer
Kommentarer
Parkera absolut INTE på E4. Förbjudet och livsfarligt!

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.