Öppna kartan i helskärm

Kyrkhagen

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Hälsingland
Städer:
Ilsbo
Andra hänvisningar till den plats
Sydöst om Sörby i Ilsbo
Koordinater
lat=61.847851971156, lon=17.070358717463
61° 50' 52" N, 17° 4' 13" E
Beskrivning

Gravfält med tolv högar och en stensättning samt två husgrunder

Berättande

Gravplats för järnålderns invånare. Högarna sägs representera den jordbrukande befolkningen. Stensättningar och rösen har antagits vara fiskarnas och jägarnas gravar. Begravningarna var omgärdade av ritualerför att sända den döde till dödsriket på ett säkert sätt.

Attraktion
Förhistoriskt gravfält med husgrunder i hävdat skogslandskap
Tillgänglighet
Bil/cykel och en halv kilometers promenad
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Ingen information
Kapacitet
10 - 40
Publicitet
Känd
Rättslig ställning
Juridiska personer

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and Stat-counters.net

This domain name expired on Feb 6 2017 07:13:15:000PM
Click here to renew it.
the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.