Öppna kartan i helskärm

Korsögravfältet

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Hälsingland
Städer:
Enånger
Andra hänvisningar till den plats
Korsön utanför Finnicka i Enånger
Koordinater
lat=61.532986076931, lon=17.179470527629
61° 31' 58" N, 17° 10' 46" E
Beskrivning

Gravfält från den yngre järnåldern med 11 stensättningar och 1 röse.

Berättande

Gravplats för järnålderns invånare. Högarna sägs representera den jordbrukande befolkningen. Stensättningar och rösen har antagits vara fiskarnas och jägarnas gravar. Begravningarna var omgärdade av ritualer för att sända den döde till dödsriket på ett säkert sätt

Attraktion
Förhistoriska lämningar och vackert landskap
Tillgänglighet
Båt och sedan en 200m-1 km lång promenad
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Ingen information
Kapacitet
41 och flera
Publicitet
Känd
Rättslig ställning
Juridiska personer

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.