Öppna kartan i helskärm

Boviken

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Hälsingland
Städer:
Enånger
Andra hänvisningar till den plats
Vid byvägen söder om Enångers gamla kyrka
Koordinater
lat=61.561032202605, lon=17.092828062798
61° 33' 39" N, 17° 5' 34" E
Beskrivning

Gravfält från yngre järnåldern med 8 högar, 8 runda stensättningar samt en fyrkantig stensättning.

Berättande

Gravplats för järnålderns invånare. Högarna sägs representera den jordbrukande befolkningen. Stensättningar och rösen har antagits vara fiskarnas och jägarnas gravar. Begravningarna var omgärdade av ritualer för att sända den döde till dödsriket på ett säkert sätt.

Attraktion
Förhistorisk lämning i ett gammalt odlingslandskap
Tillgänglighet
Mindre skogsväg, sedan en 100 m lång promenad
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Ingen information
Kapacitet
10 - 40
Publicitet
Känd
Rättslig ställning
Juridiska personer

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (9)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.