Öppna kartan i helskärm

Åbygravfältet

Läge
Land:
Sverige
Region:
Gävleborg
Provinser:
Gästrikland
Städer:
Valbo
Andra hänvisningar till den plats
Vid Åby, Valbo
Koordinater
lat=60.645185167168, lon=17.040778896074
60° 38' 42" N, 17° 2' 26" E
Beskrivning

Järnåldersgravfält med 10 högar och 5 stensättningar

Berättande

Gravplats för järnålderns invånare. Högarna sägs representera den jordbrukande befolkningen. Stensättningar och rösen tros vara fiskarnas och jägarnas gravar. Begravningarna var omgärdade av ritualer för att sända den döde till dödsriket på ett säkert sätt

Attraktion
Urgammalt kulturlandskap och fornlämningar från järnåldern. Området är riksintresse för kulturmiljövård
Tillgänglighet
Parkering vid gravfältet
Infrastruktur, ledning, lokaler
Ingen infrastruktur/faciliteter
Lokal information
Skylt länsstyrelsen/länsmuseet
Kapacitet
10 - 40
Publicitet
Känd
Rättslig ställning
Juridiska personer

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (30)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.