Välkommen!

Skriven av Super User

Människor har i alla tider fascinerats av det okända och mytiska. Myter och legender knutna till våra urgamla kultplatser väcker vår nyfikenhet och ger oss glimtar av vårt förflutna. Vi har både muntliga berättelser och skriftliga skildringar om seder och ritualer kopplade till olika typer av kultplatser. Nämnas kan till exempel olika typer av offergåvor, soldyrkan och andra handlingar i syfte att ge ökad fruktbarhet, motståndskraft mot sjukdomar och onda makter.

Våra förfäder dyrkade bland annat vissa våtmarker, träd och stenar eftersom de ansågs ha skyddande och helande krafter. Det som idag ser ut som en vanlig sten kan i själva verket utgöra en gammal kultplats med muntliga berättelser som traderats från generation till generation. Platserna utgör spåren efter hur våra förfäder uppfattade kontakten med gudar och andeväsen.

Det visade sig vara en stor utmaning att åter upptäcka de gamla kultplatserna. Många har över tid förstörts och försvunnit, många finns kvar endast i form av ett namn på en karta eller en muntlig berättelse. Men i vårt arbete har vi ändå lyckats identifiera ett stort antal ännu existerande kultplatser. Och varje plats har sin egen berättelse med sin egen roll i vår historia.

Vår databas består av information om urgamla kultplatser i regionerna Riga, Vidzeme, Zemgale och Kurzeme i Lettland, Gävleborgs län i Sverige samt socknarna Muhu och Juuru i Estland.

Vi tror att den här informationen inte bara kommer att bidra till ökad förståelse av vårt kulturarv utan också att kunskapen växer om gemensamma seder och traditioner bland människorna runt Östersjön.    

Kom och upptäck ditt förflutna på nytt!


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (1)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.