Atvērt karti visā ekrānā

Andumu Upurozols

Atrašanās vieta
Valsts:
Latvija
Reģions:
Kurzemes
Novads:
Talsu
Pagasts:
Lībagu
Citas norādes uz atrašanās vietu
Meža ceļa malā, neliela klajuma-pļavas malā. Var būt grūti atrodams, ja meklē bez kartes vai GPS. Apdzīvotas vietas ir patālu, apvidus nomaļš.
Koordinātes
lat=57.1698833333, lon=22.7214833333
57° 10' 11" N, 22° 43' 17" E
Apraksts

Dižkoks, kas mūsdienās atrodas dziļos mežos un tālu no apdzīvotām vietām un lielākiem ceļiem. Vecā ozola apkārtmērs sasniedzis 5,58 m. Apmēram par 50 % nokaltis.

Stāstījums

Ir nostāsts, ka tas ir sens upurozols. It kā kaut kur šajos mežos bijusi sena kulta vieta — svētais mežs. Tomēr tāda vieta nav lokalizēta. Andumu vietvārds atrasts jau kādā 15. gadsimta nekustamā īpašuma pirkuma dokumentā.

Pievilcība
Neliela
Pieejamība
Samērā viegli pieejams. Ir neliela koka norādes zīme pie objekta. Atrodas ceļa malā, pie meža.
Infrastruktūra, menedžments, ērtības
Netiek veikti nekādi speciāli objektam piegulošās teritorijas labiekārtošanas vai uzturēšanas darbi. Pie ozola ir neliela koka zīme „Vecmuižas dižozols 5,6 m”
Informācija uz vietas
Informatīvā stenda nav
Kapacitāte
10 - 40
Publicitāte
Zināms
Juridiskais statuss
Valsts īpašums
Komentāri
Saukts arī par Vecmuižas ozolu.

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt


Material on the website reflects the authors views and Stat-counters.net

This domain name expired on Feb 6 2017 07:13:15:000PM
Click here to renew it.
the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.