Atvērt karti visā ekrānā

Žākļu dižakmens

Atrašanās vieta
Valsts:
Latvija
Reģions:
Vidzemes
Novads:
Apes
Pagasts:
Virešu
Citas norādes uz atrašanās vietu

200 m no Žākļu mājām, Vizlas labajā krastā, 70 m augšpus tās ietekas Gaujā. No Vidzemes šosejas norāde uz Vizlas dabas taku, kuras kulminācijas objekts ir dižakmens.

Koordinātes
lat=57.435959920057, lon=26.352725937986
57° 26' 9" N, 26° 21' 9" E
Apraksts

Izmēru un ainaviskā novietojuma ziņā iespaidīgs dižakmens Vizlas upes krastā, kas noslēdz Vizlas dabas taku kā nozīmīgākais tās objekts. Dižakmens ir lielākais ZA Vidzemē - tā apkārtmērs ir 15 m, augstums 3,4 m, garums 6 m, platums 3,7, un tā tilpums apmēram 35 m3. Saukts arī par Vizlas Lielo akmeni, Žākļu dižakmeni un Vizlas lielo laukakmeni. No lielā pelēkā smalkgraudainā gneisa akmens upes pusē ir nošķēlusies apmēram 6 m3 liela atlūza. Akmens balstās uz krasta dolomīta pamata. 1978. gadā šajā upes posmā uzņemti fragmenti no filmas „Pūt vējiņi". Vieta atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, Natura 2000 teritorijā. Kopā ar Vizlas lejteces atsegumiem Žākļu dižakmens ir valsts nozīmes aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu sarakstā (Nr.15).

Stāstījums

Pierakstīti folkloras materiāli līdz šim nav atrasti, taču iespējams, ka teika Latviešu Folkloras krātuvē tomēr ir (jāprecizē). Vietējie iedzīvotāji par dižakmeni kādas specifiskas ziņas nevar pastāstīt.

Pievilcība
Iespaidīga lieluma akmens Vizlas upes krastā. Teritorija apkārt sakopta un ainaviska, turklāt Vizlas upe tekot pamatīgi burbuļo (tas interesanti dažādām maņām). Akmenim ir labi saskatāma iedobe. Arī pašā Vizlas upē ir daudz akmeņu, upe pie akmens diezgan sekla — var redzēt upes dibenu. Daļa akmens nošķēlusies. Akmens jau tiek izmantots tūrismā.
Pieejamība
No A2 maģistrālā ceļa trīs dubultzīmes 4,7 km, 3 km, 1,2 km attālumā. Vidagas ciemā, asfaltētā ceļa beigās ir zemes ceļš, kur norādes zīmju nav: acīmredzot tā veidots apzināti, lai apmeklētāji nepiebrauc ar auto, bet iet kājām 1,5 km garo dabas taku, kas arī ir lietderīgāk. Takas sākumā pie tilta pār Vizlu ir stāvlaukums ar vienu lielo informācijas stendu par dabas taku. Taka ir vidējas grūtības pakāpes - stabili samanāma no sniega brīvajā laikā, vietām dēļu laipas un kāpnes, taču ir arī stāvi kāpumi bez seguma. Nav pieejama ratiņkrēslā, nedz arī ar bērnu ratiņiem. Vizlas upe akmens apkārtnē vasarā ir sekla un krāčaina, pavasara palos lejtece labiem lietpratējiem braucama ar laivām.
Infrastruktūra, menedžments, ērtības
Ir nožogojums gar Vizlas upi un iestaigāta taka. Lejup uz akmeni ir kāpnītes. Attālāk no akmens ir ugunskura vieta un atkritumu tvertne, kā arī ar teltīm piemērots nakšņošanas laukums: tas gan ir privātajā zemē un speciāli netiek apsaimniekots. Dabas taku izveidoja Latvijas Dabas fonds LIFE projekta „Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana” ietvaros, pēc tās izveides taku apsaimnieko Apes novada Virešu pagasta pārvalde, tai skaitā infrastruktūru ap dižakmeni.
Informācija uz vietas
Ir informācijas stends divās valodās (latviešu un angļu), bet informācija ir par Vizlas upes dabas taku un nogāžu mežiem; par pašu akmeni nekas nav minēts.
Kapacitāte
10 - 40
Publicitāte
Zināms
Juridiskais statuss
Privāts, pašvaldības apsaimniekota dabas taka
Komentāri
Vismaz pieci dažādi nosaukumi: 1) Vizlas Lielais laukakmens; 2) Vizlas Lielais akmens; 3) Žākļu akmens; 4) Žākļu Velnakmens; 5) Žākļu dižakmens

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (13)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.