Atvērt karti visā ekrānā

Andrecēnu Velna gulta

Atrašanās vieta
Valsts:
Latvija
Reģions:
Vidzemes
Novads:
Naukšēnu
Pagasts:
Naukšēnu
Citas norādes uz atrašanās vietu
Tīrumā ap 600 m uz ZA no Andrecēnu mājām un ap 100 m no mežmalas
Koordinātes
lat=57.8622222222, lon=25.4402777778
57° 51' 43" N, 25° 26' 25" E
Apraksts

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2468). 4,3 m garš, 3,1 m plats un 1,1 m augsts; kaudzes izmēri: 5,00 m un 3,85 m, apkārtmērs 12,1 m, tilpums 6 m3. Akmens forma — neregulāra, saplacināts kukuļveida ar ieliektu augšu (plašs muldveida iedobums). Akmens nav pārvietots. 42 m uz Z no Velna gultas akmens, klajā laukā atrodas vēl viens vietējas nozīmes dižakmens (3,5 x 3,2 x 1,8 m liels, tilpums 8 m3), kuram pagaidām nav zināma saistība ar blakus esošo Velna gultu. Tomēr maz ticams, ka, tik tuvu esot kultūrvēsturiskajam Velna gultas akmenim, šis akmens sendienās būtu palicis bez jebkādas ievērības. (A. Grīnbergs, 2010)

Stāstījums

Zināma teika par Velnu un tā izdarībām ar savu māti uz šā akmens. „Velns salasījis akmeņus un steidzies uz Strenci aizbērt Gauju [krāces augšpus Krāču dzirnavām], un aicinājis māti līdz, bet tā nav gājus. Velns viņas piesledzis pie akmeņa un pats aizgājis, bet nodomu izjaucis senču pulkstens — gailis. Velns skrējis atpakaļ atradis māti turpat pieslēgtu uz akmeņa guļam un to izvarojis, un izvarojis tādēļ, ka viņa nav gājus viņam palīgā. Toreiz, ka velni tā rāvušies ar tiltu taisišanu un upju aizbēršanu, tur, kur tagad atrodas akmens, esot bijus' jūra. Par tādu neģēlību Dievs esot Velnu pieslēdzis pie jūras krasta klints. Akmenī esot iedobumi, akurāt tādi, ka cilvēks uz muguras guļot mīkstā vietā iespiestu, un esot arī robs, ko Velns, metoties mātei virsū, iespiedis ar kāju pirkstiem. Kaut man akmeņa redzētājs tomēr nav minējis, kā akmeni sauc tautas mutē, bet savā rakstiņa min par gultu, tad domaju, ka saukts par „Velna gultu”, ko dzirdes no turienes iedzivotajiem.” (LNVM AN, PVA, Naukšēnu pag. K. Bukuma ziņojums, 1926.)

Pievilcība
Objekts samērā labi uzturēts, uz to ved izpļauta taka. Akmens interesants.
Pieejamība
Klajā vietā. Samērā viegli pieejams, ir norāžu zīmes.
Infrastruktūra, menedžments, ērtības
No Valmieras–Rūjienas šosejas pagrieziens uz Naukšēniem. No zemes ceļa norāde uz akmens atrašanās vietu. Infrastruktūras nav.
Informācija uz vietas
Ir apraksts un teika 4 valodās — latviešu, angļu, krievu un vācu.
Kapacitāte
10 - 40
Publicitāte
Zināms
Juridiskais statuss
Privāts

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (20)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.