Atvērt karti visā ekrānā

Meldzeres bļodakmens

Atrašanās vieta
Valsts:
Latvija
Reģions:
Kurzemes
Novads:
Saldus
Pagasts:
Nīgrandes
Citas norādes uz atrašanās vietu
Lētīžas upes labā krasta sāngravā, apmēram 9,5 km no Nīgrandes un 1,3 km uz ZZA no Meldzeres kapsētas. Dobumakmens atrodas neapdzīvotā apvidū.
Koordinātes
lat=56.4982833333, lon=21.9580833333
56° 29' 53" N, 21° 57' 29" E
Apraksts

Dobumakmens pēc tipoloģijas ir bļodakmens. Rupji apskaldītā rapakivi granīta bluķa virspusē ir cilindrveida dobums, kura diametrs 55–56cm, dziļums 6–15 cm. Dobuma dibenā iekalta grope-rieva — 0,5–3,2 cm dziļa un ap 1,5 cm plata. Otrs, iekšējais aplis ar rievas platumu 1,4–3,2 cm, dziļumu 0,1–2,7 cm. Pats akmens, kura augstums 0,75 m virs zemes, ir cilindrveida, 1,35 m diametrā, malas apkaltas ar metāla instrumentu. Domājams, ka tas apkalts un izmantots 15.–18. gs. Bļodakmeņiem tipiskās sānu rievas akmens malās — dažāda garuma, 17–53 cm garas. Rievu platums no 3,5 līdz 5,5 cm, dziļums 0,9 līdz 1,5 cm, dažās vietās izdrupumos tās ir līdz 2–3 cm dziļas. Dobumakmens virsma daļēji līdzināta, bet pa pusei palikusi dabiski līdzena. Var pieņemt, ka līdzināta tikai mazliet. Šis akmens nevar būt izmantots graudu beršanai, kā dažkārt par bļodakmeņiem domā, jo bļoda tam noteikti neder, kā arī neder akmens novietojums gravā. Ir ziņas, ka akmens kādreiz bijis kaut kur augšā, līdzenumā, un gravā ievelts, bet ir daudz pazīmju, kas liek domāt, ka akmens atrodas savā sākotnējā vietā. Tas ir iegrimis zemē. Tas ir pārāk smags, lai to kāds varētu vienkārši pārvelt. Ja tas būtu noripināts gravā, tad arī neatrastos tik labā novietojumā. Arī akmens sānu rievu dažādie garumi līdz zemes līmenim liecina, ka akmens atrodas sākotnējā vietā. DR pusē bļodakmenim atšķelts gabals, kas atrodas turpat blakus, vēl kāds cits atšķelts gabals ir pazudis.

Stāstījums

Nostāsti vēsta, ka netālu no kultakmens, kur tagad tīrums, senatnē auguši svētozoli. Kādreiz meliorētajā apvidū netālu no bļodakmens bijušas Upespūteļu mājās. Pirmās ziņas par dobumakmeni snieguši: Jankevics, E. Didrihsons, J. Siatkovskis 1984. gadā, pirmoreiz aprakstījis J. Urtāns 1985. gadā.

Pievilcība
Laba
Pieejamība
Samērā viegli pieejams. Ir norādes zīmes. Objekts atrodas krūmainā strauta ielejā, mežā. Ieaudzis nātrēs. Pieejams, ejot kājām 1,3 km uz ZA no Meldzeres kapsētas. Atrodas Lētīžas upes labā krasta sāngravā.
Infrastruktūra, menedžments, ērtības
Netiek veikti nekādi speciāli objektam piegulošās teritorijas labiekārtošanas vai uzturēšanas darbi. Ir norādes zīme.
Informācija uz vietas
Informatīvā stenda nav
Kapacitāte
10 - 40
Publicitāte
Zināms
Juridiskais statuss
Privāts

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (17)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.