Atvērt karti visā ekrānā

Odres Velna akmens

Atrašanās vieta
Valsts:
Latvija
Reģions:
Kurzemes
Novads:
Talsu
Pagasts:
Laucienes
Citas norādes uz atrašanās vietu
Jūrmalas–Talsu šosejas malā, pļavā, 60 m no lielceļa.
Koordinātes
lat=57.2416666667, lon=22.6969444444
57° 14' 30" N, 22° 41' 48" E
Apraksts

Viens no pazīstamākajiem pēdakmeņiem Kurzemē. Akmens pieskaitāms Latvijā plaši izplatītajiem pēdakmeņiem. Pēdakmeņi ir akmeņi, kuros parasti dabiski izveidojies cilvēka pēdai vai plaukstai vai arī dzīvnieku pēdai līdzīgs nospiedums. Šie akmeņi sastopami visā Eiropā. No šāda tipa dobumakmeņiem šis Velna akmens ir arī viens no tūrismā vissenāk popularizētajiem, jo vairākkārt aprakstīts jau 20. gadsimta 30. gados. Akmens izmēri: garums 2,5 m, platums 2,3 m, augstums 1 m, apkārtmērs 8 m. Akmens virsmā 11 ievērības cienīgi, domājams, dabīgi dažāda izmēra iedobumi un robi, kas, pēc nostāstiem, ir Velna iemītās pēdas.

Stāstījums

No nostāstiem zinām, ka akmenī esot iecirstas bērna, teļa un suņa pēdas. Teika stāsta, ka pēc Nurmuižas barona Firksa nāves pa akmeni priekā dancojis velns. Par akmeni zināma arī šāda teika: „Uz Talsu–Tukuma lielceļa, Odres muižas laukos ir kāds liels akmens. Akmenī var saskatīt govs, zirga, cūkas, aitas, kaķa, suņa pēdas [citos variantos minētas arī gaiļa vai vistas un Velna pēdas]. Zem akmens atrodoties skapis pilns ar naudu. Ja kāds cilvēks visus šos dzīvniekus noraktu pie šā akmens, tad tas viegli būtu noveļams nost un naudas skapis pieejams. Daudzi cilvēki izmēģinājušies novelt akmeni, bet nevienam tas nav izdevies.”

Pievilcība
Neliela
Pieejamība
Ļoti viegli pieejams. Ir norādes zīmes. No norādes zīmes pa taciņu jādodas kājām 60 m no lielceļa.
Infrastruktūra, menedžments, ērtības
Pie ceļa ir brūnā tūrisma norādes zīme „Velna pēda” un blakus tai zīme „Talsu Pauguraines dabas parks”. Auto var atstāt uz ceļa nomales.
Informācija uz vietas
Uz vietas pie objekta ir labas kvalitātes koka informācijas stends ar šķindeļu jumtiņu. Stendā ir visa informācija un teksts „Odres Velna akmens” latviešu, krievu, angļu un vācu valodā, kā arī Talsu apkārtnes karte.
Kapacitāte
10 - 40
Publicitāte
Populārs
Juridiskais statuss
Privāts

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt


Material on the website reflects the authors views and

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)

the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.