Atvērt karti visā ekrānā

Vizikoku Acu avotiņš

Atrašanās vieta
Valsts:
Latvija
Reģions:
Vidzemes
Novads:
Alūksnes
Pagasts:
Alsviķu
Koordinātes
lat=57.385658063361, lon=26.863530359143
57° 23' 8" N, 26° 51' 48" E
Apraksts

Avotiņš pieminēts jau 19. gs. dokumentos kā avots ar dziedinošām īpašībām. Tas atrodas ielejā, purvainā vietā, Sulupītes labajā krastā, kura ietek Melnupē. Avota dziļums ir 26 cm. Ūdens ir ļoti dzidrs. Avota dibenu klāj pelēkas krāsas nogulsnes. Apkārt avotam veidojas rūsas nogulsnes. Pagasta nozīmes pulcēšanās vieta. Nav iekļauts Valsts kultūras pieminekļu sarakstos.

Stāstījums

Teikā vēstīts, ka „gar Vizikokiem tek pa pauguru ieplakām Sulupīte, kurai senāk bijis duļķains ūdens kā suliņas. Kādu pāra simts metru lejup Vizikoku Broša mājas Sulupītes labajā pusē verd avots, kas saukts tiek par Acu jeb Galvaskausa avotu, par kuru iesaukts galvaskausa formas dēļ. Senāk uz to nākuši slimās acis mazgāt. Netālu no avota Sulupīte ietek Melnupē.” (Latviešu tautas teikas. 1991)

Pievilcība
Vieta ir bijusi labiekārtota, bet tai šobrīd ir ļoti degradēta vide. Ja to sakārtotu, būtu pievilcīgs tūrisma objekts. Avotam esot galvaskausa forma; vienīgais, kas kaut cik atbilst tādam aprakstam, ir neliels pārpurvojies zemes pleķītis, iespējams, avota vieta. Blakus tek upe, jo pēc koordinātēm (salīdzinot ar balticmaps.eu), Melnupei tai vēl nevajadzētu būt. Iespējams, ka Sulupīte.
Pieejamība
Samērā viegli atrast. Ir saglabājušās 3 no 4 norādes zīmēm (nav zināms, kur palikusi tā, kas bija ceļa sākumā pirms pagrieziena, braucot pa P34 ceļu; tā būtu jāatjauno). Dišleru mājās ir 2 lieli, nepiesieti suņi; jaunāko grūtāk savaldīt, jo klūp riteņbraucējiem kājās.
Infrastruktūra, menedžments, ērtības
Ir, bet ļoti bojāta. Zāle tiek pļauta tikai pavasarī. Teritorija aizaugusi ar suņuburkšķiem un dadžiem cilvēka augumā. Ir tualete, galds piknikam, šūpoles bērniem un atkritumu tvertnes, bet viss jāsakopj un jāatjauno, lai varētu izmantot tūrismā.
Informācija uz vietas
Ir informācijas stends, arī uzvedības noteikumi, atrodoties teritorijā. Uz vietas informāciju sniedz Dišleru māju saimniece Aina Felše — bieži sarunājusies ar cilvēkiem, kas braukuši uz avotu (laikā, kad tas tikko bijis labiekārtots).
Kapacitāte
10 - 40
Publicitāte
Zināms
Juridiskais statuss
Pašvaldības īpašums
Komentāri
Pēc interneta avotiem, izrādās, ka, izstaigājot aizaugušo mežu un atpūtas vietu, nav izdevies atrast īsto avota vietu — tā norādīta pie Vizikoku mājām, lai arī piebraukšana sanāk no Dišleru puses un Vizikoku mājas ir pamestas. Katrā ziņā, tas norāda, ka avotam šobrīd nav tik viegli piekļūt, kā bija domāts (vairums cilvēku pārietu pa tilu pāri upei, bet tālāk pat nemeklētu). Informācijas stendā ir bijušas bērnu izdomātas teikas par avota rašanos. Avotam ir augsts dzelzs saturs (ūdens, kad pastāvējis pudelē, paliekot dzeltens), un pašam avotam esot galvaskausa forma.

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt


Material on the website reflects the authors views and Stat-counters.net

This domain name expired on Feb 7 2017 02:26:29:000AM
Click here to renew it.
the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.