Līdaciņu Jāņa kalns. Autore I.Kucina
Līdaciņu Jāņa kalns. Autore I.Kucina
Detail Download
Panderu Upurkalns.  Autore I.Kucina
Panderu Upurkalns. Autore I.Kucina
Detail Download
Panderu Upurkalns. Autore I.Kucina
Panderu Upurkalns. Autore I.Kucina
Detail Download
Panderu Upurakmens. Autore I.Kucina
Panderu Upurakmens. Autore I.Kucina
Detail Download
Panderu Upurakmens. Autore I.Kucina
Panderu Upurakmens. Autore I.Kucina
Detail Download
Panderu Upurakmens. Autore I.Kucina
Panderu Upurakmens. Autore I.Kucina
Detail Download
Ūsiņu Veselības avots.  Autore I.Kucina
Ūsiņu Veselības avots. Autore I.Kucina
Detail Download
Ūsiņu Veselības avots.  Autore I.Kucina
Ūsiņu Veselības avots. Autore I.Kucina
Detail Download
Strautmaļu liepa.  Autors A. Klepers
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers
Detail Download
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers
Detail Download
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers
Detail Download
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers
Detail Download
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers
Strautmaļu liepa. Autors A. Klepers
Detail Download
Katrīnas Baznīcas kalniņš.  Autors A. Klepers
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Detail Download
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Detail Download
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Detail Download
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Detail Download
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Detail Download
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Katrīnas Baznīcas kalniņš. Autors A. Klepers
Detail Download
Sīmanēnu Svētozols.  Autors A. Klepers
Sīmanēnu Svētozols. Autors A. Klepers
Detail Download
Sīmanēnu Svētozols. Autors A. Klepers
Sīmanēnu Svētozols. Autors A. Klepers
Detail Download
 
 


Material on the website reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.