Dzelzskalni Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Dzelzskalni Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
Dzelzskalni Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Dzelzskalni Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
Dzelzskalni Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Dzelzskalni Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
Stoķi Holy Spring. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
Briņķi Pine Forest Spring. Photo by B.Baika
Briņķi Pine Forest Spring. Photo by B.Baika
Detail Download
Briņķi Pine Forest Spring.  Photo by B.Baika
Briņķi Pine Forest Spring. Photo by B.Baika
Detail Download
Briņķi Pine Forest Spring.  Photo by B.Baika
Briņķi Pine Forest Spring. Photo by B.Baika
Detail Download
Briņķi Pine Forest Spring.  Photo by B.Baika
Briņķi Pine Forest Spring. Photo by B.Baika
Detail Download
Briņķi Pine Forest Spring.  Photo by B.Baika
Briņķi Pine Forest Spring. Photo by B.Baika
Detail Download
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
Detail Download
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
Detail Download
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
Detail Download
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
Detail Download
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
Bowl-Shaped Stone of the Vaidava Hill Fort. Photo by B.Baika
Detail Download
Ošinieki Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Ošinieki Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
Ošinieki Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Ošinieki Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
Ošinieki Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Ošinieki Church Hill. Photo by I.Grinfelde
Detail Download
 
 


Material on the website reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.