Užava Idols\' Brook
Užava Idols' Brook
Detail Download
Užava Idols\' Linden (1)
Užava Idols' Linden (1)
Detail Download
Māteri Devil\'s Foot Stone. Scenery
Māteri Devil's Foot Stone. Scenery
Detail Download
Māteri Devil\'s Foot Stone
Māteri Devil's Foot Stone
Detail Download
Māteri Devil\'s Foot Stone         Devil\'s Foot Stone texture
Māteri Devil's Foot Stone Devil's Foot Stone texture
Detail Download
Veckušķi Holy Oak
Veckušķi Holy Oak
Detail Download
Remains of the Veckušķi Holy Oak
Remains of the Veckušķi Holy Oak
Detail Download
View of the Usma Idols\' Linden
View of the Usma Idols' Linden
Detail Download
Usma Idols\' Linden
Usma Idols' Linden
Detail Download
Usma Idols\' Linden (1)
Usma Idols' Linden (1)
Detail Download
Road to the Allaži Holy Linden
Road to the Allaži Holy Linden
Detail Download
Circumference of the Allaži Holy Linden is 6.40 m
Circumference of the Allaži Holy Linden is 6.40 m
Detail Download
Allaži Holy Linden
Allaži Holy Linden
Detail Download
Allaži Holy Linden (1)
Allaži Holy Linden (1)
Detail Download
At the Allaži Holy Linden
At the Allaži Holy Linden
Detail Download
View of the Pujalgi Church Hill
View of the Pujalgi Church Hill
Detail Download
At the Pujalgi Church Hill
At the Pujalgi Church Hill
Detail Download
On the Pujalgi Church Hill
On the Pujalgi Church Hill
Detail Download
Road to the Dižruņģi Holy Spring
Road to the Dižruņģi Holy Spring
Detail Download
Looking for the Dižruņģi Holy Spring
Looking for the Dižruņģi Holy Spring
Detail Download
Dižruņģi Holy Spring
Dižruņģi Holy Spring
Detail Download
 
 


Material on the website reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.
Materiāli mājas lapā atspoguļo autoru uzskatus, un Vadošā Iestāde nevar tikt saukta pie atbildības par projekta partneru publicēto informāciju.